سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی آزاده – استاد تمام, دانشگاه تهران
طیبه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد ۱, دانشگاه تهران
حسین چرخند – مشاور صنعتی, مجتمع پتروشیمی آریاساسول

چکیده:

این مقاله الگوریتم یکپارچه شبیه سازی, آنالیز تحلیل پوششی داده های تصادفی SDEAرا به منظور جانمایی تسهیلات با لحاظکردن دو مورد از فاکتورهایHSEii از جمله فاکتور ایمنی و محیط زیست در واحد پتروشیمی آریاساسول واقع در عسلویه را ارائه داده است.منظور شبیه سازی فرآیند تعمیر و تولید واحد تعمیرات و نگه داری پتروشیمی از زبان برنامهنویسی شیئگراVisual SLAMاستفادهگردیده است. همچنین به منظور حل مدل برنامه ریزی خطی آنالیز تحلیل پوششی داد های تصادفی از زبان برنامه نویسیGAMS و ازCPLEX Solver بهره گرفته شده است. پنجاه جانمایی متفاوت از واحد مورد مطالعه تولید گردیده است و خروجی ها با استفاده از شبیه سازی استخراج گردیده است و با بهره گیری از مدلSDEA تمام جانمایی ها طبقه بندی گردیده است و به منظور اعتبار سنجی از مدلتحلیل مولفه های اصلیPCA استفاده گردیده است. الگوریتم ارائه شده را میتوان به سادگی و با تنظیم پارامترهای خاص مربوط به هر مسئله به سادگی در موارد مشابه به کار بست.