سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشگاه یزد
پگاه مرادیان بروجنی – دانشگاه یزد

چکیده:

بهبود کیفیت تولید محصولات مختلف وجدید درکوتاه ترین زمان بالا بردن انعطاف تعادل ظرفیت و مسائلی ازاین قبیل باعث توجه به بحث فلوشاپ ترکیبی شده است باتوجه به توانایی الگوریتم جانسون دربدست آوردن جواب بهینه درفلوشاپ سه ماشینه و روش LBM دربدست آوردن جواب بهینه درماشین های موازی با تابع هدف کوتاه ترین زمان خاتمه کارها دراینتحقیق الگوریتم هیورستیکی مرکب از الگوریتم جانسون و روش LBM برای حداقل کردن زمان خاتمه کار درمدلهای فلوشاپ ترکیبی سه مرحله ای با دوره غیرقابل دسترس برای ماشین اول پیشنهاد شده است برنامه ریزی ریاضی این مدل نیز با نرم افزار LINGO حل شده که درانتها نتیجه حاصل از الگوریتم پیشنهادی با جواب بهینه بدست آمده مقایسه گردیده که توانایی الگوریتم را دربدست آوردن جوابی بهینه و کارا نشان میدهد .