سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد ا
محمد سعیدی مهرآباد – استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، به ارائه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مسائل زمانبندی پروژه چند هدفه پرداخته می شود. با توجه به چند هدفه بودن مدل و عدم سازگاری اهداف، از الگوریتم های فراابتکاری معروف بنام الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب (NSAG-II) و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی شده نامغلوب (NRGA) استفاده شده است. برای ارزیابی الگوریتم های ارائه شده، مسایل متعددی انتخاب شده و کارایی این روش بر پایه شاخص های طراحی شده، مورد مقایسه قرار گرفته می شود و در نهایت برای بررسی نتایج جواب های این دو الگوریتم از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده می گردد تا الگوریتم کاراتر انتخاب گردد.