سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الشن جلیل زاده – پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تربیت مدرس
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو
الهام اخوان رضایی – پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اگرچه تئوریهای محاسبات قابلیت اطمینان سیستمها در حالت کلی کاملاً شناخته شده است، اما بحث اساسی در امکانسنجی اعمال تئوریهای موجود به شکلی میباشد که قابل استفاده در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی باشد. این موضوع کماکان از دغدغههای طراحان و تحلیلگران شرکتهای توزیع است. در این مقاله روشی سریع برای محاسبه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع شعاعی ارائه شده که در آن وجود نقاط مانور و همچنین مدهای خطای مرتبط با قفلشدن کلیدها مدل شدهاند. این مقاله از روش مسیر مینیموم برای مدلسازی مدار معادل قابلیت اطمینان شبکه استفاده میکند و با تعریف جزایر مرتبط با هر کلید به سادهسازی شبکه میپردازد و در نهایت با تحلیل اثرات مدهای خرابی FMEA در هر جزیره اندیسهای قابلیت اطمینان را محاسبه میکند .