سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن صفی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد حسین رئوفت – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز
حسین عبادی – دانشجوی کارشناسی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در مکانیزاسیون شیلات در ارتباط با جداسازی سر ماهی وجود دارد، خارج شدن مقداری از گوشت ماهش به عنوان ضایعات می باشد. لذا طراحی دستگاهی که بتواند ضایعات سرزنی ماهی را کم کند ضروری می باشد. در جهت حصول این هدف لازم بود مطالعات مقدماتی صورت گیرد. لذا ابتدا با عکسبرداری اشعه ایکس از ۷۵ عدد ماهی قزل آلا، بافت داخلی ماهی که کمترین اتلاف گوضت را داشته باشد. در پشت برانشی) شناسایی شد. در ادامه توسط برنامه ای که در نرم افزار ۲۰۰۹ MATLAB تهیه شد فاصله نقطه بهینه برش تا نوک ماهی محاسبه گردید. سپس فاصله بهینه برش بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر ( طول، ارتفاع، قطر معادل، قطر بزرگ بیضی، قطر کوچک بیضی، مساحت و محیط ماهی) در قالب مدلهای خطی رگرسیونی با روش گام به گام برآورد شد. نتایج نشان داد که ضرایب تبیین جهت تخمین فاصله بهینه برش توسط خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر همگی قابل قبول بودند. بهترین مدل هت پیش بین شعاع برش بر اساس قطر معادل R=1.5072ED+3.696 با ضریب تبیین R2=93.12 و RMSE=1.33 به دست امد.