سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا حسنی اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
عارف سیاحی –

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم نسل جدید شبکه ها است. تفاوت اصلی شبکه های حسگر با سایر شبکه ها در ماهیت داده محور و همچنین -منابع انرژی و پردازشی بسیار محدود آنهاست که موجب شده است تا روشهای مطرح شده جهت مسیریابی و انتشار اطلاعات در سایر شبکه ها،در این شبکه ها قابل استفاده نباشد. رویکرد روش پیشنهادی برای انتخاب مسیر انتشار اطلاعات بر اساس سابقه فعالیت گره ها درگذشته و موقعیت و توانائی آنها برای ارسال بسته ها استوار است. در روش پیشنهادی، از یک عامل پارامتر ترکیبی برای امتیازدهی بمنظور انتخاب مناسب ترین گره های مسیر، استفاده می شود. این پارامترها عبارتند از میزان نزدیکی گره به چاهک، میزان انرژی موجود در گره، میزان ارسال های موفق ، میزان ترافیک موجود در گره و تعداد رویدادهای )منابع( تحت پوشش گره. برای انعطاف پذیری بیشتر، در کاربردهای مختلف از ضرایبیبمنظور تعیین میزان تاثیرگذاری هر یک از پارامترها در فرایند مسیریابی استفاده می شود. پیامد بکارگیری این روش، افزایش طول عمر سراسری شبکه و نرخ انتشار اطلاعات از طریق کاهش و توزیع یکنواخت مصرف انرژی و نیز توزیع بار ترافیکی در سطح شبکه است. شبیه سازی های متعدد برتری روش پیشنهادی را نشان می دهد