سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسعید طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
وحیده محدثی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

معماریهای پیچیده امروزی و ایجاد فضاهای پیچیده، نیازمند نرم افزارهای پیشرفته ای برای تحلیل میزان روشنائی در سطوح مختلف آن است. مشکل این نرم افزارها اغلب در رسیدن به جواب نهایی پس از رفت و برگشتهای متوالیست بطوریکه سرعت ارائه پاسخ در اینگونه نرم افزارها بسیار پایین است. بنابراین وجود روشی برای انجام محاسبات روشنائی داخلی با دقت و سرعت کافی بسیار ارزشمند است . در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است تا با استفاده از اصل بقای شار با دقت و سرعت مطلوب اقدام به حل مسئله روشنائی داخلی مینماید. در این مقاله سعی خواهد شد تا پس از ارائه روش ، بدست آوردن روابط و شبیه سازی الگوریتم در محیط Matlab چند مثال موردی ارائه شده و نتایج آنها مورد مطالعهقرار گیرد.