سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیزاله جعفری – دانشگاه علم و فرهنگ- دانشکده صنایع
پیام چینی فروشان – دانشگاه علم و فرهنگ- دانشکده صنایع
آیلین صادقی سروستانی – دانشگاه علم و فرهنگ- دانشکده صنایع

چکیده:

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه به عنوان یک زمینه گسترده ی مطالعاتی همواره مورد توجه محققین بوده است. با مروری بر ادبیات این حوزده دیده شد که تا بحال محدودیت های مربوط به ظرفیت انبار ، ظرفیت وسلیل نقلیه و طول مسیر به طور همزمان در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در نظر گرفتن همزمان این سه محدودیت با یکدیگر مسئله را به واقعیت نزدیکتر می کند در این مقاله برای اولین بار این سه محدودیت با هم در نظر گرفته شده است. در این مقاله برای حل مسئله درنظر گرفته شده ، دو الگوریتم شبیه سازی تبرید که یکی از آنها با روش ابتکاری حریصانه ترکیب شده پیشنهاد می شود. الگوریتم اول جوابی تولید می کند که درسه محدودیت صدق می کند ولی الگوریتم دوم به گونه ای است که اگر جواب در محدودیت انبار صدق نکند مقادار یرا به عنوان جریمه به تابع هدف اضافه می کند. پارامترهای بکار رفته در الگروریتم های پیشنهادی به کمک آزمایشات انجام گرفته تنظیم شده است. به منظور اعتبار سنجی الگوریتم های پیشنهادی ابتدا جواب حاصا از این دو الگوریتم در نمونه مسائل با اندازه کوچک با جواب بهینه مورد ارزیابی قرار گرفته استو همچنین کارایی دو الگوریتم در ابعاد بزرگ با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده کارایی الگوریتم های پیشنهای و برتری الگوریتم ترکیبی پیشنهادی می باشد.