سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی دلنواز – استادیاروعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
مجید پارسا – کارشناس ارشد مهندسی سازه

چکیده:

یکی ازمهمترین بحرانهای ناشی ازحوادث طبیعی قطع مسیریامسدودی راه های ارتباطی ازجمله خطوط راه و راه آهن و ایجادترافیک به دلیل تخریب پل ها می باشد بازسازی و جایگزینی و یااحداث سریع پلها نقش بسیارمهمی درکاهش اسیبهای ناشی ازتاخیر درخدمت رسانی به مناطق اسیب دیده و برگرداندن منطقه به وضعیت عادی ایفا می کند لذا شناسایی سازه های سریع الاحداث و بهره گیری ازتکنولوژی سازه های مدولار میتواند راهی نوین درمدیریت بحران و تسریع درهماهنگ کردن امورامدادرسانی و افزایش منابع با نیازها ایجادنماید درمقاله حاضر به ارایه یک الگوریتم جهت مکان یابی محل احداث دپوی پلهای سریع النصب پرداخت میشود این الگوریتم حالت کلی داشته و برای سایر راه های ارتباطی قابل استفاده می باشد