سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز عطاران – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین قنبرزاده – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله ویرایش جدیدی از الگوریتم زنبورعسل ۱ جهت مسایل بهینه سازی به نام الگوریتم زنبورعسل فازی ۲ ارایه شده است . این الگوریتم الهام گرفته از روش پیدا کردن غذا توسط زنبورهای عسل می باشد که با استفاده از منطق فازی ۳ نسبت به الگوریتم زنبورعسل اولیه اصلاح شده است. این الگوریتم برای بهینه سازی مسئله طراحی جوش تیر استفاده شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده توسط این روش با روش اولیه زنبورعسل و همچنین دیگر روش های بهینه سازی، کارایی بالای این روش نسبت به دیگر روش ها مشخص شده است.