سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ساده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمدحسین فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

همانطور که میدانیم حذف بار به عنوان آخرین روش جهت جلوگیری از فروپاشی سیستم قدرت به کارگرفته می شود حذف بار در سیستم قدرت توسط رله های فرکانسی و ولتاژی و با بهره گیری ا زکلید های قدرت صورت م یگیرد یکی ازمهمترین نکاتی که در حذف بار کاهش ولتاژی باید مشخص شود تعیین زمان مناسب برای شروع حذف بار می باشد دراین مقاله الگوریتمی ارائه شده است که با تعیین زمان مناسب برای شروع حذف بار از وقوع ناپایداری ولتاژ کوتاه مدت جلوگیری م یشود.