سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا آقا بگی آلو قره – دانشکده فنی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
رضا سلطانی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
رویا نیک زاد – مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

مسئله مسیریابی وسایل حمل و نقل از مسائل شناخته شده با ساختار np_hard است که انواع مختلف و کاربرد وسیعی در صنایع از جمله در صنعت حمل و نقل و فر آیند توزیع و زنجیره تامین دارد.در این مقاله یک الگوریتم فوق ابتکاری متشکل از دو الگوریتم کلونی مورچگان و ژنتیک با هدف بهبود پاسخ های الگوریتم ژنتیک توسعه داده شد،الگوریتم پیشنهادی دارای دو مرحله اول پس از تکرار اولیه،جوابها مقایسه شده بهترین جوابهای ایجاد شده در نسل جاری الگوریتم ژنتیک وارد می شوند و در مرحله دوم با توجه به نسی جدید حل الگوریتم ادامه می یابد،روش پیشنهادی در محیط نرم افزار متلب نسخه ۶ برنامه نویسی شد و بر روی پنج مسئله شناخته شده مسیریابی وسایل حمل و نقل محدودیت دار تست شد و جوابهای بدست آمده با الگوریتم ژنتیک مقایسه شد.نتایج نشان می دهد که الگوریتم ترکیبی کارائی بهتری از الگوریتم ژنتیک دارد.