سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی شاد –
پرویز فتاحی –

چکیده:

مساله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار یکی ازمسائل جدید و پرکاربرد درمدیریتزنجیره عرضه و شبکه های پخش محصولات می باشد این مساله ترکیبی ازمساله مکان یابی تسهیلات و مساله مسیریابی وسیله نقلیه است و هدف ازآن حل همزمان این دو مساله است درمساله مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه تعدادی مکان بالقوه احداث دپو به همراه تعدادی مشتری با تقاضا ومکان معین و همچنین تعدادی وسیله نقلهی با ظرفیت معین و برابر وجود دارند هدف از حل مساله مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه بدست آوردن دپوهای مناسبو تخصیص مشتری ها به دپوها و طراحی مسیرهای وسیله نقلیه با کمینه کردن هزنیه ها می باشد روش پیشنهادی برای حل مساله مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه دراین تحقیق ترکیبی از دو روش فراابتکاری جستجوی همسایگی تکرارشونده و نزول همسایگی متغیر است برای آزمایش عملکرد الگوریتم تعدادی ازمسائل نمونه مساله مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار انتخاب گردید نتایج آزمایشات انجام شده نشان دهنده عملکرد مناسب الگوریتم و جوابهایی با کیفیت و درزمانی معقول است.