سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدطاهر شیرافکن –
هانی صیدگر –
نیکبخش جوادیان –
جواد رضاییان زیدی –

چکیده:

مسأله چند فروشنده دوره گرد با چند مبدأMmTSP) حالت عمومی مسأله چند فروشنده دوره گرد تک مبدأیMTSP) می باشد، به طوری که چندین فروشنده در هر یک مبدأها وجود دارند. دراین تحقیق پنجره های زمانی برای مبادی وشهرهای میانی در نظرگرفته شده که فروشنده ها تنها درآن پنجره زمانی مربوط به هرشهرمی توانند سرویس خود را ارائه دهند،همچنین جریمه هایی برای انتظار موردتوجه قرار گرفته است. تابع هدف مسألهکمینه کردن مجموع هزینه های بین شهری و مجموع جریمه ها می باشد.از آنجاییکه این مسأله متعلق به مسائل باکلاسNP-complete می باشد، بنابراین از روش های فراابتکاری برای رسیدن به جواب های نزدیک بهینه در آنها استفاده می شود،در این تحقیق از روش ترکیبی شبیه سازی تبرید وژنتیک استفاده شده است