سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شاه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشگاه یزد
حسن خادمی زارع – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

مساله حداقل سازی دامنه عملیات روی ماشین های موازی یکسان جز مسائل کلاسیک حوزه مسائل زمان بندی محسوب میشود این مساله بلحاظ پیچیدگی دردسته مسائل شدیدا پیچیده طبقه بندی میگردد به طوریکه روشهای بهینه جهت حل این سماله با افزایش ابعاد مساله به سرعت کارایی خود را از دست می دهند به همین دلیل و با توجه به کاربردهای عملی فراوان این مساله گرایش ها به سمت استفاده از روشهای تقریبی معطوف شده است دراین راستا الگوریتم های ابتکاری فراوانی برای این مساله ارایه شده است الگوریتم تبادل جفتی یکی از کاراترین الگوریتم های ابتکاری ارایه شده برای این مساله است دراین مقالهبا اعمال تغییراتی روی این الگوریتم نسخه ویرایش شده این الگوریتم معرفی شده است. نتایج محاسباتی نشان داد که نسخه ویرایش شده تبادل جفتی بدون تغییر محسوس درزمان حل جوابهای به مراتب مطلوب تری را بدست می آورد.