سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه مرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس ی صنایع
حسین سهرابی وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

مسیریابی وسائط نقلیه درحمل ونقل شهری حوزه مهمی دربرنامه ریزی حمل و نقل است اما باتوجه به عدم تقارن ماتریس فاصله بین نقاط که متاثر ازیک طرفه بودن خیابان ها و محدودیت های حرکتی است مسیریابی وسائط نقلهی نامتقارن جایگاه مهمیدرحمل و نقل ایفا می کند باتوجه به کاربرد مسیریابی وسائط نقلیه نامتقارن دردنیای واقعی و باتوجه به تاثیر اینگونه مسائل برحجم قابل توجهی ازمیزان هزینه های توزیع کنندگان بنابراین ارایه رویکردهای مناسب حل به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل دراثر پیدا کردن مسیرهای کوتاهتر مورد توجه بخش توزیع است دراین مقاله با توجه به نامتقارن بودن مسیریابی وسائل نقلیه و کاربردی بودن آن درحمل و نقل شهری رویکرد حل جدیدی برای این مساله کاربردی ارایه شده است مساله مسیریابی وسائط نقلیه نامتقارن ازنوع مسائل NP-Hard است به منظور حل این مساله درابعاد بزرگ روش بهبود یافته بهینه سازی انبوه ذرات با بکارگیری تصادفی سه اپراتور swap,1-opt,2-opt بمنظور بهبود که باعث افزایش کیفیت جواب و جلوگیری از متوقف شدن دربهینه محلی می شود.