سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی وحدتی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
علیرضا وحدتی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

چکیده:

در این مقاله به ارائه یک روش کاربردی، برای مسئله مسیر یابی وسائل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره زمانی نرم پرداخته می شود. مسئله مورد نظر شاملnمشتری وm وسیله نقلیه م یباشد. وسائل نقلیه مطرح در مسئله از نوع همگن بوده و ظرفیت و زمان سرویس دهی آن ها محدود است. هر گره دارای یک پنجره زمانی سرویس دهی است که سرویس دهی بایستی در آن زمان صورت پذیرد. هدف مسئله توجه به معیارهای تحویل به موقع بوده و سعی دارد علاوه بر پیدا کردن کوتاه ترین مسیر به کمینه نمودن زمان های دیرکرد و زودکرد در سرویس دهی به مشتریان بپردازد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی مختلط برای مسئله ارائه خواهد شد و همچنین با تکیه بر الگوریتمPSO مسئله مورد نظر حل خواهد شد و به منظور ارزیابی الگوریتم ارائه شده، مسائل مختلف در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ ارائه و حل می گردد.