سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی پوردلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

با گسترش اینترنت کاربردهای تصویربرداری دیجیتال به سرعت درحال رشد است اما مانع اصلی دربکارگیری گسترده سرویسهای تصاویر دیجیتال امنیت و اطمینان از دسترسی مجازبه اطلاعات حساس است یکی ازمتداولترین روشهای حفاظت اطلاعات رمز نمودن آنها است درسالهای اخیر الگوریتم های متنوع رمزنگاری تصویر مبتی برمعماری جایگشت پخش پیشنهاد شده است که دراین الگوریتم ها جایگشت وپخش به عنوان دومرحله جدا درنظر گرفته می شوند اگر این دو مرحله ترکیب شوند رمزنگاری تسریع م یشود دراین مقاله یک الگوریتم سریع برای رمزنگاری تصویر با ترکیب مراحل جایگشت و پخش پیشنهاد می شود ابتدا تصویر به بلوکهای از پیکسل ها تفکیک می شود سپس تابع اشوب موردنظر با استفاده از اعداد شبه تصادفی تولید شده برای برهم زدن بلوک ها ودرهمان حین برای تغییر دادن مقادیر پیکسل ها بکارگرفته میشود.