سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صدرزاده – عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

این مقاله به مسئله "چیدن جعبه ها در چندین کانتینر کشتی MCP) در حوزه حمل و نقل دریایی می پردازد و از الگوریتم ژنتیک ۲ برای حل آن استفاده می کند. این الگوریتم پیشنهادی ب ا روش غیر تصادفی جمعیت ابتدایی را تولید کرده و با این روش عملگر جابجایی را برای کروموزوم های والد لحاظ می کند . عملگر جهش در این الگوریتم با روش تصادفی بر کروموزم های والد اعمال می شود. در این مقاله ۱۳ مثال عددی با گستره ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ جعبه مطرح گردید و با الگوریتم ژنتیک پیشنهادی حل شد و با روش سیستم ایمنی مصنوعی AIS) در تحقیق پیشین مقایسه گردید نتایج نشان دادند که الگوریتم پیشنهادی را در مدت زمان کمتری به جواب می رسد.