سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن عسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجید ابراهیمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

بن بست یکی از مسائل مهم مدیریتی منبع در سیستمهای توزیع شده است که با حداقل کردن منابع در دسترس باعث کاهش توان عملیاتی سیستممی شود که راه حلهای مختلفی تا بحال برای آن ارائه شده است دراین میان الگوریتمهای تشخیص بن بست الگوریتمهای پیمایش یال بصورت وسیع مورد استفاده قرارگرفته است که دراین نوع الگوریتم از پیام مخصوصی بنام کاوشگر برای تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده استفاده می شود. دراین مقاله الگوریتمی ارایه می شود که بن بستهای چند حلقه ای را شناسایی و رفع می کند و همچنین ساختار پیامهای کاوشگر و قربانی استفاده شده دراین الگوریتم تغییر کرده است دراین الگوریتم احتیاج به حافظه ای برای ذخیره پیام کاوشگر در هر نود نمی باشد که باعث صرفه جویی حافظه در سیستم توزیع شده می شود.