سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر بیگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
پیمان ترک زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

موقعیت قرارگیری سنسورها درسازه بطوریکه بهترین تشخیص را از پارامترهای سازه داشته باشد امرمهمی برای تشخیص خرابی است دراین تحقق برای بهینه سازی موقعیت سنسورها یک تعبیر هندسی ارایه می شود و هدف آن حداقل کردن پراکندگی بیضی گون نویز با روشهای عددی است جهت نشان دادن کارایی این روش یک قاب بتنی مورد بررسی قرارگرفته و پس از پیدا کردن موقعیت بهینه سنسورها به تشخیص خرابی دراین سازه پرداخته شده است نتایج حاکی از دقت و کارایی این روش برای بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی درسازه های بتنی است.