مقاله ارائه الگوریتم تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت، سود و زمان پردازش فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۳۶۰ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوریتم تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت، سود و زمان پردازش فازی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوری محدودیت های اصلاح شده (RTOC)
مقاله ترکیب تولید
مقاله زمان پردازش فازی
مقاله ظرفیت فازی
مقاله سود فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سمویی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش هایی که به کمک آن می توان مسائل ترکیب تولید را به راحتی حل نمود، روش تئوری محدودیت ها می باشد. ولی این روش در برخی از مسائل و شرایط دارای نقایصی می باشد که محققین را بر آن داشته است که این تئوری را تغییر داده و تحت عنوان تئوری محدودیت های اصلاح شده ارائه دهند تا علاوه بر مزایای این تئوری، معایب آن را نیز پوشش دهند. اما این تئوری برای شرایطی که تمام پارامترها قطعی می باشند، مطرح شده است. ولی در دنیای واقعی تولید، معمولا پارامترهایی نظیر ظرفیت، سود و زمان پردازش غیر قطعی می باشند. از سوی دیگر تئوری مجموعه های فازی نیز مانند یک ابزار مناسب برای مدیریت تولید در زمانی که پویایی محیط تولید مانع تعیین دقیق تابع هدف، محدودیت ها و سایر پارامترهای مدل می شود، کاربرد دارد. لذا در این مقاله سعی گردیده است الگوریتمی بر مبنای تئوری محدودیت های اصلاح شده و منطق فازی ارائه شود. نتایج نشان دهنده کارایی و انعطاف پذیری این الگوریتم می باشد.