مقاله ارائه الگوریتم الکترومغناطیس تلفیقی برای مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود و فعالیت های چند حالته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت تولید و عملیات از صفحه ۳۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوریتم الکترومغناطیس تلفیقی برای مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود و فعالیت های چند حالته
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندی پروژه با منابع محدود
مقاله منابع تجدیدناپذیر
مقاله حداقل نمودن طول زمان اجرای پروژه
مقاله روش الکترومغناطیس
مقاله جستجوی محلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود و فعالیت های چند حالته (یعنی امکان انتخاب روش های اجرایی مختلف برای فعالیت ها)، برای حل به دو زیر مساله تقسیم می شود: تخصیص روش های اجرایی به فعالیت ها و سپس زمانبندی فعالیت ها به منظور کمینه نمودن زمان اتمام پروژه. روش الکترومغناطیس با مساله اول در ارتباط بوده و فهرست روش اجرای فعالیت ها را تولید می کند. پس از تعیین روش اجرایی هر فعالیت، زمان و مصرف منابع آن فعالیت بر اساس روش انتخاب شده برای اجرای آن تعیین و یک برنامه زمانبندی تصادفی به روش سری برای آن ایجاد می گردد. سپس یک روش جستجوی محلی نسبت به بهبود برنامه اقدام می کند. ضمنا در مقاله، یک تابع جریمه جدید برای فهرست های روش نشدنی از نظر منابع تجدیدناپذیر پیشنهاد می شود. عملکرد روش حل پیشنهادی با بهترین روش های حل پیشنهاد شده تاکنون برای این مساله بر اساس معیارهای توقف زمان حل و تعداد برنامه های زمانبندی تولید شده مقایسه می گردد که نتایج گزارش شده، گویای عملکرد عالی این روش است.