سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رضایی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
پریسا قبادی – دانشجوی دکتر یمهندسی معدن
احد نظری – دکتری مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

امروزه تقاضا برای طراحی ساختمان هایی که از لحاظ اقتصادی درتمام طول دوره عمر خود مقرون به صرفه و پایا باشند بسیار است اهمیت این مساله با توجه به نیاز اساسی جوامع بشری دراستفاده بهینه از منابع طبیعی دو چندان می شود عدم توجه به مساله پایداری درمرحله نظری پروژه منجر به مصرف بیش از حد انرژی و مصالح درمراحل اجرا و بهره برداری دراکثر ساختمان ها به ویژه درکشورهایدرحا لتوسعه شده است از آنجا که اهداف فرایند مهندسی ارزش و روند کارکردی آن درراستای افزایش ارزش ارتقای پروژه درابعاد مختلف توام با کاهش یا ثبات هزینه همسویی بسیاری با اهداف مدنظر درمساله پایداری دارید لذا دراین پژوهش یک چارچوب نظری برای اعمال معیارهای ساخت و ساز پایدار درمراحل اولیه پروژه ارایه گردیده که با تلفیق فرایند مهندسی ارزش و قواعدکارکردی پایداری حاصل شده است.