سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا فرزان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
سعید شجاعی باغینی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی سازه های کامپوزیت فولادی و بتنی با درنظر گرفتن اندرکشن درسطح مشترک آنها پرداخته میشود درابتدا مدل هندسی دو سطح تماس با یکدیگر و روابط بین کرنشها ارایه میگردد براساس قوانین انرژی و تطبیق آن با مدل هندسی میزان نیروی موجوددردوراستای افقی و عمودی درسطح مشترک ارایه میگردد و با استفاده از روش اجزا محدود ماتریس سختی برای المان سطح مشترک حاصل میگردد ماتریس سختی برای تیرهای اولری و تیموشنکوئی ارایه گردیده است نتایج مثالهای حل شده توسط این روش درمقایسه با روشهای تحلیلی از نسبت خوبی برخوردار میب اشد.