سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدرسول میرقادری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدحسن سپاس – کارشناس ارشد مهندسی زلزله ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
لیلا میرقادری – دانشجوی کارشناسی معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

به دلیل سرعت بالا در ساخت و وزن فولاد مصرفی ، در سالهای اخیر سیستم های دیواری واداری فولادی سرد نورد شده یا قاب فولادی سبک Light-gauge Steel Frame (LSF) بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های دیواری واداری فولادی سرد نورد شده از اعضای سبک جدار نازک فولادی سرد نورد شده ساخته می شوند. امروزه این سیستم ها اغلب به صورت سیستم طبقه ایPlatform system ساخته می شوند. سیستم باربر جانبی در این سازه ها اغلب بوسیله تسمههای فولادی مورب صرفاً کششی در غالب پانل های برشی فراهم می شود. به عبارت دیگر مولفه اصلی فراهم کننده عملکرد لرزه ای سیستم های دیواری واداری فولادی سرد نورد شده، پانل های برشی می باشند. از طرفی وظیفه باربری ثقلی در این سازه ها برعهده دیوارهای واداری فولادی باربر می باشد. در این مقاله با بیان الزامات لرزه ای سازه های دیواری فولادی سرد نورد شده که توسط آیین نامه لرزه ای TI809-07 ارائه شده است نشان داده می شود که بکارگیری الزامات لرزه ای TI809-07 برای طراحی و جزئیاتبندی اجزای پانل های برشی ، باعث محدود شدن استفاده از این سازه ها در ساختمانهای چند طبقه می شود. زیرا بدلیل اینکه پانل های برشی سازه دیواری فولادی سرد نورد شده با سیستم طبقه ای در تراز طبقات از یکدیگر جدا بوده ،رعایت الزامات لرزه ای آیین نامهTI809-07 موجب می شود ساخت این سیستم های سازه ای با بیش از دو یا سه طبقه باعث پیچیده شدن اتصالات و اعضای پانل برشی در تراز طبقات شده و همچنین افزایش وزن فولاد مصرفی را در پی خواهد داشت بطوریکه موجب از دست رفتن مطلوبیت این سیستم های سازه ای می شود.در انتها به منظور رفع برخی از نارسایی های سیستم های طبقه ای یک پیکربندی نوین معرفی می شود و در نهایت به منظور فایق آمدن بر نارسایی های سیستم طبقه ای Platform system همچون پیچیده شدن اتصالات و اعضای پانل های برشی ، فقدان فضای کافی برای کاربری پارکینگ ،محدودیت ارتفاع ساختمان(تعداد طبقات) در مناطق با لرزه خیزی بالا و … ، یک سیستم ترکیبی ارائه می شود. سیستم دیواری فولادی سرد نورد شده ترکیبی شامل دیوارهای باربر ساخته شده از اعضای فولای سرد نورد شده برای بارهای ثقلی و قاب های مهاربندی ساخته شده از اعضای فولای گرم نورد شده برای بارهای باد و نیروهای جانبی لرزه ای می باشد