ارائه اطلاعات به عنوان پیش زمینه

این عنوان اطلاعات پیش زمینه ضروری را ارائه می دهد، نه اطلاعاتی که به فرضیه مربوط نباشد. برای مثال توضیح این مطلب که «ادورادولتی» در جکسون می سی سی پی در ۱۹۰۹ متولد شده است کمک کمی به شروع متن زیر می کند.

پیش زمینه :

در سال ۱۹۴۱، «ادوراد ولتی» اولین کتاب داستان های کوتاه خود را با نام پرده سبز (کرتین گرین) را منتشر کرد. مجموعه داستان «شبکه گسترده» (وایدنت) (۱۹۴۳) و «عروسی» اینس فالن (براید اینس فالن )(۱۹۹۵) مجموعه های بعدی اوست. هر مجموعه برای او یک ادعای سیاسی به همراه آورد اما روی هم رفته این سه جلد باعث شد به عنوان یکی از نویسندگان پیشگام داستان های کوتاه در آمریکا شناخته شود.

مرور نوشته ها

این عنوان به مرور کتاب ها و مقالات مربوط به موضوع می پردازد، تمایز بین نقطه نظر شما و تحقیقات پیشین و کار حاضر را معین می سازد و به تشریح کارهای قبلی و توضیح ارتباط منطقی بین آنها می پردازد.

مرور تالیفات:

داستان ملویل به شرح «بهشت گمشده» می پردازد (آروین ۲۹۴)؛ کارکردی مشابه داستان انجیل دارد (وبور۳۸-۳۷) و به اهداف قلبی و اخلاقی اشاره دارد(واتسن ۳۱۹). در طول داستان، ملویل عمداً از منابع کتاب های مقدس به عنوان وسیله ای برای توصیف و تشخیص شخصیت های متفاوت، ایده ها و نمادهای رفتاری و ارائه اصول اخلاقی متفاوتی که افراد بر اساس آن زندگی خود را بنا می کنند، و به طور خلاصه کشف تاثیرات تعصبات کتاب های مقدس بر روی تشکیل ویژگی های خوب و بد افراد، استفاده می کند (هوارد ۲۸-۳۲۷، هامفورا ۲۴۸).

مرور نقل قول ها

این روش ترکیبی از مرور زمینه های قبلی به عنوان نقل قول و تفسیر منابع می باشد.

مشکلات خانوادگی بیشترین تاثیر را بر روی حساس ترین اعضای جامعه یعنی بچه ها، می گذارد، تشخیص علل این بدرفتاری ها و نیاز و ضرورت درمان این مشکل که جامعه هر روز با آن مواجه است، کار ماست. این مشکل را یک منتقد، «بزرگترین فلج کننده و قاتل کودکان – اغفال و سوء استفاده از بچه ها.» می نامد (فانتانا ایکس وی).

مرور تالیفات

 یک نویسنده دیگر این طور بحث می کند که « بزرگترین مانع ما در بهبود اوضاع زندگی بچه های جامعه امریکایی این واقعیت است که ما یک جامعه کودک گرا داریم» (ریلگر ۳۹) این روانشناسی بیان می کند خیلی از آمریکایی ها در مقابل یافته های مستند در مورد سوء استفاده از کودکان واکنشی نشان نمی دهند (۳۹). نرخ میزان مرگ و میر ناشی از رفتارهای خشونت آمیز فراتر از مرگ های ناشی از بیماری واگیردار است (فونتانا ۱۹۶) این وضعیت آن قدر وخیم است که کراتوسکی به والدین هشدار می دهد که باید خود را اماده زمانی کنند که احساسات آنها بر انگیخته شود.(۴۳۷)