سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دان

چکیده:

در این مقاله به معرفی آرایه جدید CRSP در برداشت های ژئوالکتریکی پرداخته شده است. روش های ژئوالکتریکی از زیر مجموعه های مهم روش های ژئوفیزیک اکتشافی می باشند که در اکتشاف ذخایر معدنی، مطالعه آبخوان ها، مطالعات ساختگاهی، محیط زیست و … کاربرد زیادی دارند. در برداشت های ژئوالکتریکی از آرایه های مختلفی استفاده می شود. به فراخور هدف مطالعه می توان از ترکیب چند آرایه نیز استفاده نمود. پس از بررسی و مطالعه پیکره های پرشیب در چندین کار مختلف با استفاده از آرایه های معمول مانند دو قطبی- دو قطبی، سه الکترودی و … مشخص شد که آرایه های معمول در شناسایی و آشکار سازی پیکره های پرشیب دارای خطا بوده و بازدهی مناسبی ندارند و ممکن است نیاز به آرایه جدیدی باشد از این رو پس از بررسی آرایه های معمول و با توجه به برتری ها و کاستی های آنها، آرایه جدیدی به نام CRSP طراحی شد. این آرایه به طور همزمان برداشت های پروفیل زنی و گمانه زنی را انجام داد. این آرایه در چندین پروژه اکتشافی و مطالعات ساختگاهی مورد استفاده قرار گرفته است. حتی در مواردی برداشت ها، در یک یا چند پروفیل با این آرایه و آرایه های دیگر از جمله دوقطبی- دوقطبی- دوقطبی انجام شده است. نتایج حفاری نشان می دهد که با استفاده از آرایه CRSP می توان پیکره های بی هنجار را با دقت و صحت به مراتب بیشتر از آرایه های دیگر مطالعه نمود.