سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین رنجبرجعفری – دانشجو ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمدعلی محمدی – استادیار،دانشگاه شهید باهنر ، بخشمهندسی برق
محسن محمدیان – استادیار،دانشگاه شهید باهنر، بخش مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک سیستم توان هیبرید ۳۵۰ کیلوواتی باد – دیزل باواحد ذخیرهکنندهی انرژیSMESپیشنهاد شده است که برای تولید توان پراکنده در مناطقی با شرایط محیطی مناسب ، قابل استفاده می باشد . ابتدا یک مدلسازی دینامیکی از اجزای اینسیستم ارائه شده و سپس استراتژیهای کنترلی جهت مقاوم بودن سیستم در برابر تغییرات بار و همچنین تغییرات پارامتری که ناشی ازماهیت انرژی باد و شرایط محیطی است ، بررسی و شبیه سازی و نتایج ارائه خواهدشد. دراین مقاله یک سیستم کنترلی پیشنهادیبررسی خواهد شد که این استراتژی پیشنهادی ترکیب کنترلر PID,کنترلرفازی است . در بخش نتایج ، این استراتژی پیشنهادی باکنترلرهایPID و فازی که در این مقاله طراحی میشوند ، مقایسهمیگردد . همچنین برای بهبود عملکرد کنترلرPID از الگوریتم تفاضل تکاملی برای تنظیم ضرایب کنترلر استفاده شده است . ازنتایج شبیه سازی مشخص میگردد که سیستم کنترلی پیشنهادی رفتار مناسبتری در برابر تغییرات بار از خود نشان خواهد داد و همچنین در برابر تغییرات پارامتری مقاومتر میباشد