سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا مرادی – کارشناس ارشد سازه های هوایی
سیدمحسن محسنی شکیب – استادیار

چکیده:

در این مقاله ابتدا تعدادی از نتایج بررسیهایی که بر روی مود گسیختگی چروک خوردگی انجام شده و جزئیات مربوط به تست خمش چهار نقطهای از چند مقاله روی چند پانل ساندویچی توضیح و سپس مکانیزم چروک خوردگی در پانلها با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوس ABAQUS)مورد بررسی و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. برای کنترل مود گسیختگی چروک خوردگی پانلهای ساندویچی بر اساس معیار گسیختگی تنش ماکزیمم، از زیر برنامهUMAT استفاده و کد آن با استفاده از زبان فورترن برای محاسبه گسیختگی نوشته شد. همچنین اثر بزرگی عیب اولیه که عامل ایجاد چروک خوردگی میباشد مورد بررسی قرار گرفت