سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی عجمی – معاون پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسین اژدر فائقی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوید تقی وند بارنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:

انرژی تولیدی از پانل های خورشیدی بصورت DC ، با منحنی V-I غیر خطی می باشد ، که برای اتصال آن به شبکه برق ، ابتدا توسط مبدل dc به dc ولتاژ پانل تا حد قابل قبولی افزایش یافته و با اعمال تکنیک ردیابی نقطه ی حداکثر توان توسط مبدل dc به dc ، نقطه ی کار پاهل خورشیدی در منحنی غیر خطی ، در یک نقطه ی با توان دهی بالا تنظیم میگردد تا از حداکثر ظرفیت پانل خورشیدی استفاده گردد. سپس ایه ولتاژ DC توسط اینورتر متصل به شبکه ، به برق AC تبدیل می گردد. در این مقاله مدل پانل خورشیدی با قابلیت استحصال حداکثر توان مورد بررسی قرار گرفته که در آن از مبدل dc به dc جدید با ضریب افزایندگی بالا استفاده شده است. در ابتدا به معرفی رفتار سلول خورشیدی و مدلسازی و شبیه سازی پانل خورشیدی پرداخته شده و نمودار های الکتریکی آن از نرم افزار شبیه ساز Matlab بدست آمده است. در ادامه ساختار مبدل جدید ارائه شده و روابط الکتریکی آن و نحوه ی اعمال روش ردیابی نقطه ی حداکثر توان توسط ای مبدل بروی پانل خورشیدی به همراه نتایج شبیه سازی ارائه گردیده است.