سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان کرامت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدهی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – دانشیار دانشکدهی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی با ذرات تقویت کننده به سبب خواص منحصر به فردی از جمله سبک وزنی، استحکام مناسب، نسبت استحکام به وزن بالا، ضریب انبساط حرارتی پایین و مقاومت به سایش مناسب جذابیت قابل توجهی درصنایعی چون خودروسازی و هوافضا یافتهاند. در بین روشهای مختلف برای تولید این کامپوزیتها فرآیند اتصال نوردی انباشتی به دلیل تولید ورقهای کامپوزیتی با ساختار فوق ریزدانه از اهمیت خاصی برخوردار است. امکان توزیع و پراکندگی مناسب و یکنواخت نانوذرات یکی از موضوعات اصلی تحقیق در این فرآیند میباشد. در این روش ذرات سرامیکی در یک محیط آبی با تنظیمpH دستیابی به حداکثر میزان پتانسیل زِتا به طور الکترواستاتیکی پایدار شدند و سوسپانسیون حاصل، با اسپری کردن توسط پیستوله به طور یکنواخت به سطح اتصال دو ورق اعمال گردید. این فرآیند تا۸ سیکل برای دو ذرهی سرامیکی تقویت کنندهی مختلفAl2O3وSiC با اندازه و درصد وزنیهای مختلف انجام شد. برای بررسی ریزساختار از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج به دست آمده از هر دو نوع کامپوزیت توزیع همگنی از ذرات در زمینهی آلومینیوم پس از ۸ سیکل را نشان میدهند