سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پوریا پلوک – انشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
عطیه آروین فر –

چکیده:

این مقاله به ارائهی رویکردی پرداخته که در آن عمل فشردهسازی اطلاعات بدون تلفات را بر اساس حذف کردن بیتهایی بر اساس روشی خاص با استفاده از یک متغیر، موسوم به متغیر نگاشت بیتی انجام میدهد. عملیات پردازشی در روش پیشنهادی روی دنبالهای از بیتها صورت خواهد گرفت. روش پیشنهادی، عملکرد خود را با ساختار کدگذاری حسابی باینری که در ساختارCABAC استفاده شده، مقایسه خواهد کرد و نشان میدهد که نرخ فشردهسازی بهتری از لحاظ زمانی ارائه خواهد کرد