سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیزاله جعفری – دانشگاه علم و فرهنگ –دانشکده صنایع
فاطمه موسوی نژاد – دانشگاه علم و فرهنگ –دانشکده صنایع
آیلین صادقی سروستانی –

چکیده:

در این مقاله حالتی از زمانبندی کارگاههای باز به همراه ماشینهای موازی مورد بررسی قرار گرفته شده است. با مروری بر ادبیات این حوزه دیده شد که تا به حال تابع هدف حداقل کردن زمان دیرکرد کارها در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در نظر گرفتن این تابع هدفیکی از مهمترین اهداف در دنیای واقعی میباشد، در این مقاله برای اولین بار این تابع هدف در نظر گرفته شده است. برای حل این مسئله دراندازههای کوچک و متوسط از نرم افزارcplex استفاده شده است. با توجه به پیچیده بودن این مسئله و عدم توانایی نرم افزار برای حل مسئله در اندازههای بزرگ، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در انتها با مقایسهی نتایج عددی حاصل از حل مدل توسط نرم افزارcplex و الگوریتم پیشنهادی کارایی الگوریتم نشان داده شده است.