سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزیزاله جعفری – دانشگاه علم و فرهنگ –دانشکده صنایع
آیلین صادقی سروستانی –
فاطمه موسوی نژاد –

چکیده:

مسئله مسیریابی باز وسایل نقلیه یکی از مهم ترین مسائل پایهای در حوزه حمل و نقل و لجستیک میباشد. این مسئله با مسئله-ی پایهای آن، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، متفاوت است چرا که وسایل نقلیه لازم نیست به دپو برگردند. در این مقاله برای اولین بار الگوریتمکارای آنیل شبیه سازی برای حل مسئلهی مسیریابی باز وسایل نقلیه ارائه شده است. به منظور اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی از نمونه مسائل موجود در ادبیات استفاده میشود. نتایج بدست آمده از نمونه مسائل، کارایی این الگوریتم را نشان میدهد