سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرحیم رمضانیان – استادیار دانشگاه گیلان
محمدحسن قلی زاده – استادیار دانشگاه گیلان
شیوا شبان – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی

چکیده:

دراین مقاله یک مدل ریاضی جدید برایموازنه خط مونتاژ تک محصولی ارایه شده است که با ترکیب ویژگیهای زمان تنظیم وابسته به توالی وظایف ایستگاه های موازی و محدودیت منابع هزینه های عمده ی سیستم مونتاژ ر ا کمینه می نماید به علت پیچیدگی مساله روابطی برای کاهش تعداد متغیرهای مدل پیشنهاد شده است که دستیابی به راه حل بهینه را درزمانی قابل قبول با استفاده ازالگوریتم های دقیق تسهیل نماید ویژگی ها و عملکرد مدل پیشنهادی با ارایه مثال عددی و محاسبه شاخصهای کیفی برای جوابهای بدست آمده از آن مورد ارزیابی قرارگرفته است و شواهد حاکی ازقابلیت کاربرد و عملکرد مطلوب مدل می باشد درخاتمه نیز نتایج و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارایه شده است.