سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

واحد زادمحموداقباش – مربی دانشگاه پیام نور
حسین سلیمانیان خضرلو – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله رویکرد مصالحه ی فازی دو محقق چینی بنام گو و وو که بطور خودکار به محاسبه عضویت مناسب مرزها می پردازد بهبود داده میشوددرواقع عملا انتخاب عضویت مرزهای دلخواه نتیجه یک مساله بهینه سازی نشدنی است اگرچه میتوان حداقل درجه رضایت جواب کارایی پیدا شده را تعدیل کرد ولی این کار بعضی مواقع فرایند تعامل را خیلی پیچیده می سازد دراین مقاله برای غلبه براین اشکال یک روش نظری و عملی بسیارموثربنام رویکرد مصالحه فازی ماکس ـ مین دو مرحله ای بکاربرده میشود دراین مقاله مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی برای غلبه برعدم قطعیت و ابهام اطلاعات توسعه داده می شود.