سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس جان نثاری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا(س)
رضا عزمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

شهرداریها از یکسو برای ارائه خدمات مؤثر و صحیح نیازمند همکاری و یکپارچگی بین سیستمهای سازمانی می باشند، از سوی دیگر در بردارنده زیر ساختها، کاربردها و سیستمهای گوناگون و نامتجانس هستند.. همکاری و یکپارچگی بین سیستمهای سازمانی می باشند، از سوی دیگر در بردارنده زی ساختها، کاربردها و سیستمهای گوناگون و نامتجانس هستند. همکاری و یکپارچگی بین این سیستمها نیاز به تعاملات کاربردها و به استراک گذاری اطلاعات دارد، معماری سرویسگرا بر پایه سرویسهای وبی و با توجه به ویژگیهایی مانند اتصال سست، تعامل پذیری و قابلیت استفاده مجدد پارادایم مناسبی برای یکپارچگی و همکاری بین سیستمها در نظر گرفته شده است و هدف آن برنامه ریزی، طراحی و یکپارچه سازی برنامه های کاربردی شهرداری، اتصال سست، انعطاف پذیری بالا، قابلیت استفاده مجدد و همکاری بین بخشهای مختلف می باشد و اساسی در جهت ارائه استانداردها برای تعامل بین سازمانها و مشارکت انها در یک مسیر امن و مطمئن می باشد و رویکردی پایین- بالا دارد. ولی تمام سطوح سازمانی را پوشش نمی دهد، پیش نیاز طراحی و پیاده سازی شهرداری الکترونیکی نیاز به معماری سازمانی دارد همچنین تمام سطوح سازمانی را پوشش می دهد، و مدلی نیز در این زمینه برای شهرداری الکترونیکی ارائه نشده است، در این مقاله با یک رویکرد تلفیقی و مقایسه ای از دو معماری، یک مدل مفهومی از معماری سازمانی خدمت گرا برای شهرداری الکترونیکی ارائه دادیم.