مقاله ادراک مادران از موانع رضایت از مراقبت پرستاری: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ادراک مادران از موانع رضایت از مراقبت پرستاری: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع
مقاله رضایت
مقاله مراقبت پرستاری
مقاله ادراک
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی نیره
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: والدین قیم قانونی کودک هستند و حق ارزیابی کیفیت مراقبت ارایه شده به کودک خود را دارند. با بررسی رضایت مندی والدین می توان نقایص موجود در مراقبت های پرستاری را شناسایی کرد. استفاده از روش های کیفی در این زمینه می تواند جنبه هایی را مورد شناسایی قرار دهد که شیوه های کمی به تنهایی قادر به شناسایی آن ها نیستند. بنابراین این مطالعه با هدف تبیین ادراک مادران از موانع رضایت از مراقبت پرستاری طراحی گردید.
روش: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای بود. ۱۴ نفر از مادران کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان های شهر یزد به روش هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی تحلیل گردید.
یافته ها: آنالیز درون مایه ای داده ها یک موضوع اصلی را آشکار ساخت که ناکارآمدی مراقبتی پرستار بود و طبقات شامل مراقبت در مفهوم غیرواقعی، ضعف در کاردانی و توانایی پرستار، نادیده انگاری نیازهای مادر، ارتباط غیراثربخش و بی رغبتی در مشارکت دادن مادر بودند.
نتیجه گیری: این مطالعه موانع موثر بر رضایت مادران از مراقبت پرستاری که اغلب از دید مطالعات کمی پنهان می ماند را آشکار ساخت. به نظر می رسد با رفع آن ها می توان در جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری ارایه شده گام های موثری برداشت.