مقاله ادراکات پرستاران از آموزش بیمار در بخش مراقبت های ویژه قلب: تحلیل محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ادراکات پرستاران از آموزش بیمار در بخش مراقبت های ویژه قلب: تحلیل محتوا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بیمار
مقاله بیماری عروق کرونر
مقاله تحلیل محتوا
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استکی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی راد غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش بیمار از اساسی ترین نقش های پرستار و عامل مهمی در ارتقای آگاهی و تغییر رفتارهای بهداشتی بیماریهای مختلف به ویژه بیماری های عروق کرونر می باشد. این مطالعه با هدف، تبیین ادراک پرستاران از آموزش به بیمار در بخش CCU (Coronary care unit) بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند طراحی گردید.
روش: مطالعه حاضر به شیوه تحلیل محتوا در سال ۱۳۹۲ انجام شد، ۱۱ پرستار شاغل در بخش ccu با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاری عمیق صورت گرفت که با روش تحلیل محتوی قراردادی تحلیل گردید.
یافته ها: بعد از تحلیل محتوای داده ها، سه درون مایه «فرهنگ»، بستر سازی و هماهنگی فرایند اجرایی آموزش بیمار با موقعیت» حاصل شد که هر کدام از این درون مایه ها دارای طبقات و زیر طبقاتی بودند.
نتیجه گیری:بر اساس نتایج حاصل شده، الگو گرفتن از برنامه ریزی آموزش بیمار نامتناسب با موقعیت کاری، منجر به آموزش بیمار به طور موثر نمی شود و با توجه به وظایف تعریف شده برای پرستاران موجب ابهام نقش می گردد. بنابراین ضروری است تا فرایند اجرایی آموزش بیمار هماهنگ با موقعیت هر جامعه ای طراحی گردد.