سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد اخلاقی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
مصطفی اخلاقی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا با پیشنهاد روش های نوین آموزشی، به کمک ادبیات ملی و کهن ایران، آموزش را در ایران از حالتی کمی به سوی آموزشی کیفی نزدیک کنیم. در همین راستا می توان از گونه های مختلف ادبی نوشته شده به زبان فارسی و یا ترجمه شده به فارسی از جمله کتب الهی، شعر، داستان های کوتاه و بلند، رمان و غیره، برای ایجاد حرکتی نوین در امر آموزش کشور بهره جست. برای تحقق این امر باید به جای رویکردی کمی، رویکردی کیفی نسبت بدین امر انتخاب کرد. آموزش به کمک ادبیات می تواند ماندگاری و دقت بیشتری نسبت به روش های پیشین آموزشی حفظ محور داشته باشد. در این مطالعه مسایلی همچون انتخاب و نحوه تدریس گونه های ادبی، آموزش آموزگاران، تدوین نحوه سازگار ارزشیابی و پاره ی دیگری از مسایل مطرح شده است. همچنین، با معرفی الگوهای اجرا شده در کشور های دیگر، سعی در ارایه طرحی جامع و هماهنگ با الگوهای ایرانی اسلامی دارد. با داشتن یکی از قدیمی ترین سوابق ادبی در جهان، آموزش ایرانی می تواند با استفاده از این توانایی تبدیل به الگویی بین المللی برای تمامی جهان شود.