مقاله «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات ایتالیا
مقاله مهاجرت
مقاله زنان نویسنده
مقاله اتوبیوگرافی
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی مه زاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ادبیات مهاجرت» ایتالیا در واپسین دهه سده گذشته از سوی طیف گوناگونی از نویسندگان مهاجر به این کشور که سودای برقراری ارتباط با جامعه میزبان و اثبات وجود خویش را در بطن آن در سر می پروراندند، پایه گذاری شد. این ادبیات با روایت از دنیاهای دور، ناهمسانی ها و ناسازگاری های ناشی از هجرت و دوپارگی وجودی که مهاجران با آن دست به گریبانند، قوام یافته؛ و تا اکنون به معرفی هویت های بازیافته و بازساخته این کوچ نشینان قلم به دست، همت گمارده است. در این جستار به بررسی چهار اثر از نویسندگان نامی زن مهاجر پرداخته شده است. ملاک گزینش این آثار، پرداختن به پدیده بارداری و مادر شدن بوده است. با تحلیل آثار منتخب، افزون بر بازنمایاندن نشانه های اتوبیوگرافی موجود در آثار، با هدف تاکید بر نقش ابزاری ادبیات در به تصویر کشیدن پدیده ها و تحولات اجتماعی و در نهایت پرده برداری از تصویر نوینی که قهرمانان زن از دنیای پیرامون و آینده در ذهن پرورانده اند، برخی عوامل موثر بر این پدیده ها مورد کاوش قرار گرفته است. واکنش قهرمانان زن در شرایط نامطلوبی، همچون بارداری ناخواسته، تلاش خودآگاه یا ناخودآگاه آنان در جهت احقاق حقوق خویش و دست یابی به جایگاهی درخور، از جمله این عوامل اند. همچنین در ادامه مشاهده می شود، چگونه افکار زن محور نویسندگان این آثار، به ظهور اندیشه های مردستیز در قهرمانان زن می انجامد. زنانی که از قدرت مسوولیت پذیری و تدبیر بیشتری نسبت به مردان بهره مندند و آگاه از سلطه مردانه ای که قرن ها به آنان روا داشته شده در پی برانداختن سنت غیرانسانی برتری جویی مردان برآمده و برای احراز نقشی محوری در عرصه وجودی خویش می کوشند.