سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشدمدیریت دولتی
سیاوش خاکپور – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

دراقتصادرقابتی و مبتنی بربازار که با تحولاتو تغییرات سریع و شتابان بین المللی وگذر ا زجامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصادجهانی همراه است از کارافرینی به عنوان موتورمحرکه ی توسعه اقتصادی و تشخیص فرصت ها و استفاده از منابع جهت پیاده کردن ایده ها درشکل سازمان ها ومخاطرات برنامه ریزی شده یاد می شود و کارافرینان کسانی هستند که فرصت ها را تشخیص داده و به موفقیت درامور تولیدی تجاری و خدماتی تبدیل می کنند اخلاق و رفتار حرفه ای علی القاعده درشاخه اخلاق کاربردی قرارگرفته و حاوی یک نظام ارزشی برایاس آن خوب و بد درست و نادرست رفتار صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می شود دراین مقاله با استفاده از منابع و کنکاش درمبانی نظری دو مقوله کارافرینی و اخلاق با تاکید براخلاق کارافرینی و ارتباط بین آنها و درباره چگونگی ارتباط و تعامل بین آنها بررسی و مطالعه لازم صورت پذیرفته است.