سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید صیادی – استادیار
فاطمه طالبی همت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگان

چکیده:

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی سازمانی در سازمان های فعلی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می رود. در هر سازمانی کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی آنها بیشتر شود و مهم تر از همه باید شرایطی را فراهم نمود که کارآفرینان بتوانند ابراز وجود نمود، و توانایی هایشان را به صورت بالفعل درآورند. افرادی که به استعدادهای خود اعتقاد زیادی دارند، چیزهایی را ایجاد کنند که از خود آن باشد. آن ها خواهان مسئولیت، نیاز شدید به مطرح کردن خود و آزادی بیشتر در ساختار سازمانی فعلی هستند. در این مقاله سعی بر آن شده است تا ضمن بیان مفاهیم کارآفرینی، سیر تاریخی کارآفرینی در ایران و جهان مطرح شود و به اهمیت اخلاق حرفه ای، همچنین ماهیت و اصول اخلاق حرفه ای و مولفه های اخلاق حرفه ای پرداخته شود و در نهایت رابطه بین اخلاق حرفه ای با کارآفرینی مطرح گردد.