سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده – دکترای فلسفه-مدرس دانشگاه گلستان

چکیده:

انسان گل سر سبد آفرینش و دردانه کائنات است و ممتاز تر ین و برجسته تر ین آفری ده ه ای رب العالمین است. انسان خلیفه خداست و این مقام والا با سر مایه اخلاق وکرامت عج ین شده و با شکوفا ییاین استعدادهای خدادادی تجلی می یابد. انسانی که از اخلاق وکرامت برخوردار است خود را به گناه و انحراف آلوده نمی کند و پیوسته در مسیر تزکیه و پاکی گام بر می دارد . نظام هستی بستر کریمانه ای استکه انسان را به سوی کرامت واخلاق دعوت می کند. چه نیکوست، آدمی در مسیر کرامت واخلاق خو یش گام بردارد.در این نوشتار تحلیلی، ما بر آنیم که اخلاق و کرامت والای انسان را از دیدگاه قرآن و روایات موردبررسی قرار دهیم و ابعاد و جوانب آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. هدف، نشان دادن اخلاق وکرامت انسان در پرتو قرآن و روایات است. روش این مقاله تحلیلی کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر و در هر قسمت با تجزیه و تحلیل نویسنده ارائه شده است