سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی توکنده – دکترای فلسفه-مدرس دانشگاه گلستان

چکیده:

انسان گل سر سبد آفرینش و دردانه کائنات است و ممتاز ترین و برج سته ترین آفریده های رب العالمین است . انسان خلیفه خداست واین مقام والا با سر مایه اخلاق وکرامت عجین شده و با شکوفایی این استعدادهای خدادادی تجلی می یابد . انسانی که از اخلاق وکرامتبرخوردار است خود را به گناه و انحراف آلوده نمی کند و پیوسته در مسیر تزکیه و پاکی گام بر می دارد . نظام هستی بستر کریمانه ایاست که انسان را به سوی کرامت واخلاق دعوت می کند . چه نیکوست، آدمی در مسیر کرامت واخلاق خویش گام بردارد .در این نوشتارتحلیلی، ما بر آنیم که اخلاق و کرامت والای انسان را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد و جوانب آن را مورد ارزیابیقرار دهیم . هدف، نشان دادن اخلاق وکرامت انسان در پرتو قرآن و روایات است . روش این مقاله تحلیلی کتابخانه ای و با مراجعه به منابعمعتبر و در هر قسمت با تجزیه و تحلیل نویسنده ارائه شده است.