سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اعظم اعتمادی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی یزد
حمیده رسولی یزدی –

چکیده:

دراین نوشتار با توجه به اینکه فرهنگ مجموعه ای ازارزشها و بینش هاست و نخستین منبع فرهنگ سازهرجامعه الگوهای عینی آن یعنی بنیانگذاران و مدیران و رهبران آن جامعه هستند و نیز با توجه به اینکه درکشور اسلامی اصلی ترین وظیفه مدیران فرهنگی تعالی جامعه براساس قران و عترت است و بخش عظیمی ازمدیریت هم مربوط به چگونگی روابط مدیران با زیردستان و نوع استفاده از نیروهای آنهاست نقطه اساسی تلاقی مباحث مدیریت و اسلام را چگونگی روابط صحیح انسانها با یکدیگر درقالب اخلاق اسلامی تشخیص داده و در۵بخش مقدمه مفاهیم ضرورت اخلاق برای مدیران برکات اخلاق درمدیریت اصول اخلاق مدیریت آن را تبیین نموده و به این نتیجه رسیده که تعالی فرهنگ درجامعه ای میسرنخواهد شد مگر آنیکه ارزشها و بینشهای آن جامعه متعالی باشد و تنها مدیریت اسلامی با تبعیت از قران و عترت می تواند تحقق بخش این ارمان باشد و اگرچنین نشود با توجه به تاثیر گذاری الگویی مدیران دچار انحطاط فرهنگی خواهیم شد.