سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید محمد رضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دان
سیدابراهیم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دان
سید روح الله حسینی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

اخلاق سیاسی و شیوه حکومت داری پیامبراکرم صلی الله علیه و آله، گون های متفاوت با آنچه سایر زمامداران در پیش گرفت هاند، است. دراین نوشتار، پس از بیان مباحثی درباره اخلاق، به اخلاق مبارزاتی و سیاست خارجی پیامبر پرداخته شده و ابعاد مختلف آن کاویده شدهاست.