سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

محیط زیست، یکی از مواهب الهی است که خداوند متعال به ودیعه در اختیار بشر قرار داده است و حفاظت از آن در سایه سار تعلیمات حیات آفرین اسلام، جلوه ای کوچک از سپاس و شکرگزاری در برابر خالق بی همتاست. در این راستا توجه به رابطه ی انسان با محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت انسان ها هم موظف به حفاظت از مخلوقات خداوند هستند و هم باید آن را بهبود بخشند. آموزه های اسلام نیز تأکید دارد که استفاده از منابع محیط زیست باید در چارچوب خاصی صورت پذیرفته، از اسراف و استثمار خودداری شود. بنابراین لازم است که با آموزش و ترویج اخلاق زیست محیطی برای آحاد جامعه، آنان را جهت تعامل صحیح با محیط زیست یاری رساند. این مقاله که به روش کتابخانه ای و بررسی منابع مرتبط تدوین شده، تلاش دارد به ضرورت توجه به اخلاق زیست محیطی در مواجهه ی انسان با طبیعت، به ویژه برای حل مسائل ناشی از بحران زیست محیطی بپردازد.