سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرح اله رهنورد – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

رفتار اخلاقی صرفاً یک سلیقه یا کمال شخصی نیست . قضاوت در خصوص درست و غلط بودن تصمیمات ، خصوصی واجتماعی هستند . ما اعمال خوب را به این خاطر انجام نمی دهیم که آدم خوبی هستیم یا فرمولی را برای خوب بودن کشف کرده ایم . ما به عمل خوب اقدام می کنیم زیرا آنها برمبنای آداب، کلام خداوند، سنت، سالمندان، حقوق عمومی، قانون اساسی، یا دیگر منابع قدرت متعالی توصیف شده اند . در فرایند انجام اعمال خوب است که ما به عنو ان آدم خوب شناخته می شویم . امروزه جهانی شدن امور، رقابت شدید ملل در سطح جهان، همگرایی در ویژگی های سازمان های بخش خصوصی و دولتی یک معضل اخلاقی را برای نقش آفرینان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آورده است . این مقاله سعی دارد رقابت با چهره انسانی درعرصه های جهانی را مورد تاکید قرار داده و چالش بشر برای رعایت اخلاقیات در فرایند جهانی شدن را به تصویر بکشد.